My Value Officer

Blog

Personální novinky (Srpen 2023)

Rosteme. Naší vizí je pomáhat co nejvíce malým a středním podnikům zvyšovat ziskovost a hodnotu firmy. Díky řízení firmy přes čísla. K tomu potřebujeme infrastrukturu a nastavit procesy a lidské kapacity. Procesy a metodiku, která malým a středním firmám pomáhá k navýšení zisku a hodnoty firmy již máme, ale lidsky neustále posilujeme.

Jak využít DuPontovu analýzu v řízení firmy?

DuPontova analýza je užitečný nástroj pro hodnocení výkonnosti a efektivity firmy z pohledu finančního managementu. Pomocí této analýzy můžete získat hlubší porozumění finančních ukazatelů a identifikovat klíčové faktory, které ovlivňují ziskovost firmy. Jak lze DuPontovu analýzu prakticky využít v rámci řízení firmy?

Co to je „Půlroční nadechnutí“?

Půlroční nadechnutí (revize) vám umožní v půlce roku se kouknout jak se dařilo v první části roku oproti vaším finančním plánům a mrknout na výhled do druhého pololetí a zpřesnit si vaše plány a naplánovat investice a jejich financování, nábory, marketingové kampaně a další podnikatelské kroky.

Krizové řízení a finanční ředitelé

Jsou finanční ředitelé (externí) vhodní jako krizový manažeři pro řízení podniku, které mu se zrovna nedaří? Nebo to může být podnik, který rychle roste a majitel hledá pravou ruku, která ho růstem „provede“ a neví jaké zkušenosti a znalosti by ten daný manažer měl mít.

Rychlý audit finančního řízení firmy

Rychlý audit finančního řízení ve vaší společnosti neboli tzv. „Quick Audit“ je skvělá věc. Během 15 – 25 hodin se u vás rozkoukáme, a to díky: Analýze účetních a finančních podkladů, Workshopu s managementem a klíčovými pracovníky, Poznání byznysu, jeho aktuální výhledu, cílů a celkové vize, Zmapováním klíčových procesů.

Vládní balíček a co si o něm myslet?

Balíček by měl přinést souhrnně za roky 2024 a 2025 úspory ve výši 148 mld. Kč, což je tak nějak 6,6% z výdajů roku 2023. To nevypadá ani úplně drasticky, trochu takové šolíchání, no nic. Není to lehké a směr úspor je jistě správný, horší je to, odkud se bere.

Přejít nahoru