My Value Officer

Fúze a akvizice (M&A)

Jsme vám připraveni pomoci při identifikaci vhodných akvizičních cílů, vyhledání kupujícího, vyjednávání a přípravě smluvní dokumentace, se zajištěním due diligence a s provedením celé transakce.

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
Řízení financí ve firmách - My Office Value - Václav Nedvídek
 • Mergers and Acquisitions
 • V průběhu celého procesu dodržujeme stanovený harmonogram prací, pravidelně informujeme klienty o vývoji a snažíme se najít optimální a efektivní řešení, vedoucí k úspěšné realizaci každého obchodu.
 • Tým pracovníků, který se na práci v oblasti fúzí a akvizic podílí, vychází ze striktně daných pravidel a zároveň flexibilně reaguje na jednotlivé aspekty každého případu.
 • Strukturování transakcí a přeměn, včetně financování.
 • Právní a daňové prověrky (Due Diligence) cílové společnosti.
 • Příprava a vyjednávání předsmluvní právní dokumentace (Letter of Intent, Term Sheet, Memorandum of Understanding)
 • Příprava a vyjednávání komplexní transakční dokumentace (Share Purchase Agreement, Escrow Agreement atd.) včetně akcionářských smluv (Shareholders’ Agreement), případně opčních plánů atp.
 • Asistence s post-transakční restrukturalizací, včetně fúze.
 • Vnitrostátní i zahraniční přeměny (fúze a akvizice, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka) včetně daňových služeb.
 • Založení české i zahraniční holdingové struktury, právní i daňová analýza.
 • Vnitroskupinové reorganizace podniků, včetně řešení insolvenčních situací.
 • Poradenství v souvislosti s ukončením či utlumením podnikání, likvidace společnosti.

Náš expert na službu Fúze a akvizice (M&A): Leoš Kutner

Přejít nahoru