My Value Officer

Rozhovor s naším CFO – Pavel Šlechta: “Může CFO chovat slepičky? Může.”

Rozhovor s naším CFO - Pavel Šlechta: "Může CFO chovat slepičky? Může."

Může CFO chovat slepičky? Může. Náš kolega Pavel Šlechta nejenže chová a řídí si svoje slepičky, ale řídí i všechny naše CFO. A nebojte, žádná paralela mezi tím není. Pavel je asi náš nejsvědomitější CFO s velkou zálibou v detailu. Kdo jiný by tedy měl supervizovat kvalitu naší služby. Pavel je s námi již rok a půl a jsem rád, že společně posouváme My Value Officera dál a dál.

Rozhovor s Pavlem Šlechtou

Proč ses rozhodl, že změníš svou kariérní cestu?

Po mnoha letech působení v nadnárodních společnostech jsem začal intenzivně vnímat, že potřebuji změnu. Uvědomil jsem si, že mi čím dál více energie bere politikaření, neupřímnost a rigidnost korporátu. Říká se, že po čtyřicítce člověk začíná tak nějak přirozeně bilancovat a hledat aktivity, které mu dávají vyšší smysl.

A tohle se s přechodem na pozici externího CFO změnilo?

V korporátu mi chyběla možnost vidět konkrétní výsledky plynoucí z mých doporučení. Díky spolupráci s My Value Officer jsem získal příležitost komunikovat s majiteli firem napřímo, dostávat pozitivní zpětnou vazbu, když se vší pokorou upozorníte na určitý kritický problém, který by firmu mohl dostat do kolen. A to je to, proč mi tato práce dává smysl.

Co ti přijde na práci externího CFO nejzajímavější?

Primárně je to právě ta možnost vidět reálné důsledky (nejen) vlastního snažení. Důvěra vložená majitelem firmy ve vaše know-how a tím i takový bič na sebe být maximálně profesionální  a upřednostnit možná pomalejší, zato však dlouhodobě pozitivní přínosy před těmi krátkodobými, které vypadají sexy. 

V My Value Officer rádi používáme slogan „Řídíme firmy přes čísla“. Co pod tím vnímáš ty?

Jeden můj bývalý nadřízený rád zmiňoval heslo „Zahlen, Daten, Fakten“. Pro mě je „Řízení firmy přes čísla“ synonymem pro existující vizi, finanční plán, pravidelné vyhodnocení a případná realizace nápravných opatření. Absenci čehokoliv ze zmíněného považuji za elementární pochybení a obrovské riziko pro dlouhodobě úspěšné působení firmy.

Máš nějaký konkrétní příklad, kdy jsi jako externí ředitel pomohl našemu klientovi?

Těch příkladů je více, ale vyberu jeden, ze kterého mám opravdu radost a kde vnímám konkrétní přidanou hodnotu pro klienta. Menší společnost zabývající se módním oblečením plánovala expanzi, ke které potřebovala zajistit provozní financování. Výsledky hospodaření nebyly špatné, ale domácí banka klienta vyhodnotila jeho úvěruschopnost jako rizikovou, a nakonec se odmítla podílet na financování. A to šlo jen o stovky tisíc provozního financování.

Jak jste to vyřešili?

Věděli jsme, že navrhovaný business model klienta je dlouhodobě udržitelný. Oslovili jsme tedy jinou banku a tu se nám díky našim podkladům povedlo přesvědčit, že poskytnuté provozní financování dává smysl. Klient úvěr dostal a firmě se rozjela expanze.

Co je podle tebe největší bolestí českých malých a středních firem?

Většina menších firem zápasí s cash flow. Jako firma mohu generovat zisk, a přitom mít problém se splácením svých závazků. Častým problémem je nevhodné nastavení dodavatelsko-odběratelských vztahů. Za největší benefit pro malé a střední podniky považuji implementaci finančního plánu a výhledu cash flow. Od toho se totiž vše odvíjí. Přeci se nevydám na cestu do hor, aniž bych si s sebou vzal dostatek zásob a teplého oblečení. Zároveň si ale nebudu brát extra těžký batoh, který mě bude vysilovat. Tím batohem může být ve výrobní firmě zbytečně vysoká míra zásob, která blokuje prostředky, které by mohly být využity efektivněji.

Čím tenhle problém vzniká?

Majitelé především menších firem si často nemohou při své velikosti dovolit finančního ředitele na plný úvazek. Fungují sami na několika pozicích – na pozici výkonného ředitele, ředitele marketingu, personalisty a hlavního stratéga. Nakonec i finance jdou přes něj. Jak efektivně mohu řídit firmu, když se věnuji všemu a současně ničemu pořádně?

A jak to zlepšit?

Čím dříve si majitelé firem uvědomí, co je jejich silnou stránkou a co by měli přenechat jiným, tím dříve takové rozhodnutí začne přinášet pozitivní ovoce. V dnešní době již naštěstí existují způsoby, jak firmě dopřát kompletní finanční řízení za více než přijatelné náklady.  Stačí implementace několika málo základních finančních návyků a firma může velmi rychle vnímat jejich pozitivní přínos a rozvíjet se dále.

Které momenty ti přijdou v pozici externího člověka nejtěžší?

Těžké je udržet emoce na uzdě, když vidím, že finanční řízení považuje management firmy za něco ve stylu „nice to have“. Je fajn vyřešit lidem produktem nebo službou jejich potřebu, ale primárně jsou firmy zakládány za účelem dosažení zisku. A to bez finančního řízení úplně nefunguje. Pokud nás tedy poptá klient, kde už po první schůzce vnímám skepsi vůči čemukoliv, co zavání finančním řízením, kladu si otázku, proč nás vlastně poptal a jestli vůbec taková spolupráce může fungovat, když tomu klient sám nevěří. Na druhou stranu není nic příjemnějšího, než takovému klientovi přinést konkrétní doporučení s následnými pozitivními výsledky a mít víru v jeho brzké finanční prozření.

Asi není úplně snadné přijít do nové firmy a být tam za toho „chytráka“?

Na to jsem už zvyklý. Mou silnou stránkou, ale zároveň prokletím je totiž to, že jsem perfekcionista. Vysoké nároky tak kladu nejen na sebe, ale i na lidi, se kterými spolupracuji. Pro druhé se tak můžu lehce stát stejně oblíbeným jako je kontrola z finančního úřadu. Dosažení 95 % je pro mnohé úspěch, já však po prvotních pozitivních emocích automaticky přepínám do režimu „jak být příště ještě lepší“. Nebojím se dělat chyby, ale můj perfekcionismus mě motivuje někdy možná až moc. Pro klienta je však toto dobrou zprávou.

Jak si od svého perfekcionismu zvládáš čistit hlavu?

Přestěhovali jsme se na vesnici, a tak se mohu věnovat pracím kolem domu a na zahradě. Současně jsme si pořídili několik slepiček, se kterými rád hodím řeč. 😊 Jako nutný doplněk k intelektuální činnosti potřebuji fyzickou aktivitu, takže ve volném čase rád hraji tenis. V poklidných večerech si rád vychutnám sklenku dobrého vína a při pohledu na západ slunce přemýšlím o investicích a formách pasivního příjmu. 😊

Tip: Náš tým externích CFO je opravdu pestrý. Věříme, že s vámi vždy nalezneme ten správný fit.

Ozvěte se nám

Pokud vás zajímá více, můžeme se o všem pobavit u kafe na první schůzce, kde vám vysvětlíme, jak fungujeme. Stačí zavolat nebo napsat.

Případně nám rovnou můžete poslat vaší e-mailovou adresu a my se vám ozveme sami:


Přejít nahoru