My Value Officer

Konsolidace a metodika pro IFRS a České účetní standardy (ČÚS)

Umíme vám pomoci s konsolidací účetní závěrky a složitými metodickými problémy týkající se mezinárodních účetních standardů (IFRS) a českých účetních standardů (ČÚS). Máme v týmu nejlepší experty na trhu. Můžeme vám pomoci v době, kdy sestavujete konsolidovanou účetní závěrku a sestavit pro vás tým, který vás v toto exponované období posílí.

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
Řízení financí ve firmách - My Office Value

V rámci podnikového poradenství jsme schopni Vám pomoci a poskytnout následující služby v oblasti pravidel IFRS nebo ČÚS (České účetní standardy):

 • Asistence při rozhodování, zdali sestavovat účetní závěrku dle IFRS nebo dle IFRS pro SME.
 • Návrh a příprava projektu prvotní aplikace pravidel IFRS/IFRS pro SME.
 • Asistence při sestavování účetních závěrek v souladu s pravidly IFRS/IFRS pro SME.
 • Kompletní sestavení účetní závěrky (výkazů a přílohy) odpovídající pravidlům IFRS/IFRS pro SME.
 • Příprava a zpracování účetní metodiky konkrétních transakcí a událostí v kontextu pravidel IFRS/IFRS pro SME.
 • Návrhy individuální účetních výkazů, převodových můstků mezi těmito výkazy a účtovými rozvrhy užívanými pro statutární požadavky dle českých účetních předpisů.
 • Asistence při zpracovávání podkladů pro konsolidaci dle IFRS/IFRS pro SME.
 • Kompletní sestavení konsolidované účetní závěrky (výkazů a přílohy) v souladu s pravidly IFRS/IFRS pro SME.
 • Příprava vnitropodnikových směrnic pro oblast vedení účetnictví v souladu s IFRS/IFRS pro SME.
 • Zajištění ocenění nabývaného podniku v rámci podnikové kombinace pro účely účetní závěrky sestavené v souladu s pravidly IFRS/IFRS pro SME.
 • Další aktivity, které se dotýkají pravidel IFRS a provázanosti mezi IFRS a českými účetními předpisy.

S jakými projekty se naši experti ve své praxi již setkali?

 • Audit konsolidace největší energetické skupiny v ČR.
 • Externí zpracování účetních závěrek vč. first adoption u společností jako DoDo, Memsource, EUC, Aquapalace, POS Media a nemovitostní investiční SICAV (individuální i konsolidované účetní závěrky).
 • Tvorba účetních závěrek a vykazování v souladu s IFRS pro finanční instituce.
 • Implementace IFRS9 v jedné z největších penzijních společností v ČR.
 • Účast na projektu IFRS 17 (Pojistná smlouva) pro jednu z největších pojišťoven na českém trhu.
 • Tvorba metodiky IFRS 9 a IFRS 16 pro jednu z největších pojišťoven na českém trhu
  První implementace IFRS pro velkou telekomunikační společnost.

Náš expert na službu Konsolidace a metodika pro IFRS a České účetní standardy (ČÚS): Libor Vašek

Přejít nahoru