My Value Officer

Reporting

Nastavíme váš reporting tak, aby vám přinášel důležitou hodnotu při rozhodování. Dobře nastavený automatizovaný reporting přináší manažerům důležité aktuální informace o vývoji v jejich firmě a přináší značnou hodnotu při konkrétních byznysových rozhodnutí.

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
Finanční plán - naše vize
  • Nastavení reportingového nástroje (většinou Power BI).
  • Napojení různých datových zdrojů do jediného nástroje.
  • Stanovení klíčových finančních a nefinančních metrik a jejich vizualizace do přehledného dashboardu.
  • Příprava dalších částí reportingu podle potřeby – cash flow predikce, analýza ziskovosti produktů / oblastí podnikání, skladové hospodářství, projektové přehledy apod.
  • 100% přidaná hodnota pro rozhodování managementu firmy.

Náš expert na službu Reporting: Tomáš Kasík

Přejít nahoru