My Value Officer

Financování podniku

Navrhneme a zařídíme pro vás optimální způsob financování vašich záměrů. Umíme získat úvěr na provozní financování, i na vaše investiční záměry. Umíme vyhledat a jednat s potencionálním investorem a připravit mu všechny podklady, které od vás bude potřebovat.

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
Řízení financí ve firmách - My Office Value
  • Úvěrové poradenství, stanovení účelu financování, výběr správného úvěrového produktu, jeho výše a definice dalších parametrů.
  • Návrh možného zajištění, definování zdrojů splácení a splátkového kalendáře.
  • Výběr vhodné banky na základě zkušeností a kontaktů.
  • Vedení jednání s pracovníky banky samostatně (na základě plné moci) nebo společně.
  • Zpracování žádosti o úvěr a dalších dokumentů, tvorba podnikatelského záměru a finančního plánu společnosti.
  • Kompletace ostatních podkladů k žádosti o úvěr ve spolupráci s finanční účtárnou.
  • Poradenství v otázkách úvěrové a zajišťovací dokumentace.
  • Návazná komunikace s bankou ke splnění podmínek pravidelného monitoringu banky, vypracování pravidelně předkládaných podkladů.
  • Pomoc s řešením odkladů splátek, neplnění smluvních podmínek, změny zajištění případně dalších požadavků.
Přejít nahoru