My Value Officer

Restrukturalizace firem

Zajištění služeb v oblasti reorganizace a restrukturalizace podniků. Právní, daňové a strategické poradenství související s potřebnou změnou vnitropodnikové struktury a souvisejících aktivit v případě včasné identifikace nutnosti těchto změn nebo při hrozícím úpadku v rámci insolvenčního řízení.

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
Řízení financí ve firmách - My Office Value - Václav Nedvídek
  • Příprava a návrh restrukturalizačního plánu a jeho následná implementace v podniku.
  • Příprava a vyjednávání reorganizačního plánu, asistence s jeho realizacíoptimalizace vnitropodnikových aktivit a struktur v případech odštěpení částí provozu, fúzí a akvizic, převzetí společnosti novým vlastníkem atp. vedoucí k jejich zefektivnění, realizace stabilizačních procesů.
  • Asistence v případě hrozícího úpadku společnosti v rámci insolvenčního řízení → optimalizace vnitropodnikových aktivit a struktury s cílem udržet životaschopnost společnosti, asistence při vyjednávání s věřiteli a související multioborové služby (např. pomoc při sestavení cash-flow plánu, vyjednávání s bankami, dosazení interim manažerů).
Přejít nahoru