My Value Officer

Časté dotazy

Kromě tradičních nákladů spojených s full-time CFO (34 % hrubé mzdy na sociální a zdravotní pojištění, proplacená dovolená a svátky, náklady a čas věnovaný školení) je v současné době plné automatizace a robotizace procesů, nových reportingových nástrojů a specializace CFO v oblastech od účetnictví, daní až k financování stále složitější, aby interní CFO zvládal vše sám. Interní CFO bude tedy velmi často využívat odborníky a konzultační společnosti k vyřešení výše uvedených oblastí. Náš Chief Value Officer oproti tomu může využít náš tým odborníků, kteří mu v implementaci pomohou. Zároveň v tu chvíli jeho hodinová potřeba klesá a více na projektech pracují odborníci z našeho týmu na reporting, data nebo daně. Podle toho, co je zrovna potřeba. Vy vše vidíte na jedné faktuře a nic dalšího nemusíte zařizovat.

Účtujeme vám jen každou hodinu, která je účelně vynaložená a přinese vám prospěch. Je možné, že na začátku spolupráce vám budeme účtovat více hodin za nastavení účetních procesů, jejich případnou digitalizaci, nastavení reportingu a finančních plánů. Dále už potřeba našeho zapojení poklesne a z naší zkušenosti se měsíční fakturace po dobu naší spolupráce ustálí na rozumném počtu hodin – cca 15–40 hodin měsíčně podle vaší velikosti a potřeb. Fakturovaná částka je tedy jen malým nákladem vzhledem k přidané hodnotě naší služby a oproti nákladům na full-time CFO.

Od určité velikosti firmy tato potřeba vzniká a externí CFO již není řešení. V takovém případě pro vás máme službu „Interim financial management“. Poskytneme vám našeho proškoleného Chief Value Officera na vyšší úvazek, než je to běžné u menších podniků. Tuto službu nenaceňujeme hodinově, ale individuálně po domluvě. Chief Value Officer má stále k dispozici tým našich expertů a my vám garantujeme kvalitu jeho služeb.

Přejít nahoru