My Value Officer

Náš tým

Jsme vaše externí finanční oddělení. Naší společnost tvoří tým seniorních externích CFOs (Finančních ředitelů), kteří mají dlouholeté zkušenosti z různých odvětví a jsou připraveni vám je nabídnout. My v naší společnosti jim k tomu poskytujeme veškerý servis a všechny návazné služby, které byste mohli potřebovat. Garantujeme vám kvalitu výstupu. Pravidelně se školíme a sledujeme nejnovější trendy v oblasti financí, reportingu, účetnictví, digitalizace a automatizace procesů. Pomůžeme vám s čísly, plánováním, strategickými rozhodnutími a posuneme váš byznys dopředu. A to o hodně. Porosteme s vámi. Už žádná náhodná rozhodnutí.

Core tým

Václav Nedvídek profil

Václav Nedvídek

CEO & Founder

Mojí vizí je pomáhat malým a středním firmám s řízením financí, pomáhat jim růst a být úspěšnými. Řídil jsem finance IKEMu jako její CFO a byl jsem ředitelem Nemocnice Sedlčany. Učím Základy podnikání a Účetnictví na Vysoké Škole Ekonomické v Praze. Působil jsem na seniorních ekonomických pozicích ve skupinách ČSOB a PPF. Jako Auditor mám zkušenosti z konzultační společnosti Ernst & Young, kde jsem se podílel na auditu skupiny ČEZ. Mám vysoce podnikatelského ducha a to přenáším i do své práce a práce pro naše klienty. Mým úkolem je nyní vytvořit tým seniorních lidí se stejnou vizí a jim takové prostředí, abychom dokázali pomoci co nejvíce našim klientům prosperovat a zářit. Zatím se nám to daří.

Expert na tyto služby:
Daniel Svoboda profil

Daniel Svoboda

COO & Head of Analysts

Daniel má na starost denní provoz firmy a podílí se na klíčových rozhodnutích týkajících se směřování a rozvoje firmy. Zároveň má na starosti analýzy u klientů a koordinaci analytického týmu napříč firmou.

Pavel Šlechta profil

Pavel Šlechta

Head of External CFO Services

Pavel je jedním z našich nejzkušenějších finančních ředitelů a je zároveň i vedoucím naší sekce externího finančního řízení.

Kromě svých letitých finančních zkušeností v roli finančního ředitele se tedy věnuje i supervizi našich zakázek, koordinací našich finančních ředitelů s core týmem a dalšími experty. Současně se Pavel účastní schůzek s potencionálními klienty a účastní se výběru jako nových CFOs, tak přiřazováním stávajících CFOs na nové zakázky. Pavel se dále věnuje neustálému zlepšování našich procesů, spokojenosti našich zákazníků a podílí se na strategii celé společnosti.

Daniela Doudová profile

Daniela Doudová

Head of Accounting

Daniela má spolu se svým týmem na starosti vedení účetnictví u našich klientů. Sama říká: “V účetnictví a číslech vidím spojitosti, mám ráda, když věci mají řád a smysl. Mám na účetnictví tzv. pohled shora, umím se na danou věc podívat očima laika a vidím čísla klientů jako celek.”

“Ráda se učím novým věcem, v mém oboru je pravidelné vzdělávání nezbytné a zároveň je každý nový projekt mého klienta pro mě velká výzva, která mě vždy obohatí o nové zkušenosti a vědomosti. Baví mě inovace, a proto se snažím klientovi nabídnout vždy zjednodušení a urychlení procesů účetnictví ve firmě. Účetnictví je především o komunikaci, komunikaci s klientem. Nejedná se o stereotypní práci, kde přepisujete stejná data a čísla z jednoho dokumentu do druhého, jde o setkávání se s lidmi z různých oborů podnikání, a především s různými pohledy na podnikání a business.”

Naše expertka na tuto službu:
Leoš Kutner profile

Leoš Kutner

Head of Capital and Debt Advisory

Leoš je vedoucím naší sekce týkající se financování a zároveň zkušeným finančním ředitelem. Působil ve vrcholovém managementu výrobních, nevýrobních i finančních společností. Specializuje se na finance, firemní strategie, investice a M&A.

Má zkušenosti s krizovým řízením a managementem změn. Je členem České asociace interim managementu (CAIM).

Náš expert na tyto služby:
Oto Křivanec profile

Oto Křivanec

Head of Tax Services

Oto je zkušený daňový poradce a učitel na VŠE v Praze. Vystudoval aplikovanou a kognitivní informatiku a v rámci svého doktorského studia věnuje aplikaci moderních ICT metod v účetnictví a auditu.

Náš expert na tuto službu:
Tomáš Kasík profile

Tomáš Kasík

CTO & Head of Reporting and Automatization Services

Tomáš má u nás na starosti vše co se týče přípravy reportingu v POWER BI a automatizace procesů u klienta. Sám říká “Baví mě automatizovat monotónní činnosti, jako je tvorba pravidelných reportů, protože vidím tu obrovskou přidanou hodnotu pro klienta.”

Náš expert na tuto službu:
Libor Vašek profile

Libor Vašek

Head of Consolidation and IFRS services

Libor je účetním expertem certifikace účetní profese, členem Komory certifikovaných účetních a jejím bývalým předsedou. Působil jako zkušební komisař pro zkoušku finančního účetnictví a výkaznictví v systému certifikace účetní profese, nyní je recenzentem zkoušky z IFRS.

Věnuje se lektorské a poradenské činnosti v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a konsolidací účetních závěrek. Dále je členem kontrolního výboru Rady pro veřejný dohled nad auditem, členem Legislativní rady malých a středních podniků při AMSP ČR, zastupoval Komoru certifikovaných účetních v Národní účetní radě.
Je spoluautorem publikací Mezinárodní standardy účetního výkaznictví – principy, metodologie, interpretace, IAS v příkladech III. díl a učebnice Účetnictví II vydané Institutem Svazu účetních. Autor řady odborných článků vydávaných v časopisech v ČR a SR. Člen Evropské účetní asociace (EAA). V roce 2004 získal dekret školitele IFRS (v rámci projektu Phare). Již přes deset let pomáhá malým i větším klientům ve všech zmíněných oblastech.

Náš expert na tuto službu:
Jiří Rybář profil

Jiří Rybář

Sales Manager

Jiří se již přes 4 roky v rámci obchodů potkává s majiteli malých a středních firem. První pracovní zkušenosti sbíral ve rodinné pekárně a po dokončení vysoké školy se vydal do Store leader trainee programu v Kauflandu, odkud ho cesta vedla více k práci s lidmi do personální agentury.

Zde si uvědomil sílu kvalitních obchodních vztahů a vydal se zlepšovat sebe a své obchodní dovednosti do firmy, která poskytuje služby v Interim managementu. Jiří působí v My Value officer jako sales manager pro Moravu.

Přemysl Krch

Head of Valuation Services

Přemek je zodpovědný za služby týkající se oceňování firem a to pro různé účely – transakce, financování, vykazování a daňové otázky, restrukturalizace a insolvence, spory a pro posuzování investičních záměrů. 

Přemek je mimo jiné bývalým partnerem v Grant Thorton zodpovědným za oceňování firem se zkušenostmi s projekty po celém světě.

Vladimír Králíček profile

Vladimír Králíček

Head of Financial Due Diligence Team

Zkušený finanční expert se zaměřením na due diligence a auditing. Bývalý partner auditorské společnosti, který v současnosti přednáší na katedře finančního účetnictví a auditingu se specializací na vnitřní a vnější kontroly, corporate governance a audit.

Byl prezidentem Komory auditorů České republiky, aktivním členem Mezinárodní federace účetních IFAC a předsedou dozorčí rady Transparency International.

Renata Novotná

Head of Process Improvement Services

Renata nám pomáhá s klienty, u kterých potřebujeme více vyladit procesy. A jak sama říká “Najdu ve vaší práci systém a nastavím procesy tak, aby každý věděl, co má kdy udělat.”

Externí finanční ředitelé (CFO)

Pavel Šlechta profil

Pavel Šlechta

External CFO

Pavel má zkušenosti jako finanční ředitel z nadnárodních výrobních a obchodních společností s obratem až 12 mld. CZK. Ve volném čase rád hraje tenis a volejbal a zajímá se o svět investic a kryptoměn.

Vladimír Žilka profil

Vladimír Žilka

External CFO

Vladimír je zkušený CFO s více než 8-letou zkušeností z auditu v poradenských společností Arthur Andersen a Ernst & Young. Své schopnosti následně rozvíjel jako CFO pražské kanceláře přední světové advokátní kanceláře White & Case.

Díky tomuto zázemí se u nás Vladimír specializuje primárně na službové byznysy.

Petra Folwarczna profile

Petra Folwarczna

External CFO

Petra je bývalá finanční ředitelka a členka boardu Monety Stavební Spořitelny. Petra má více než 20 let zkušeností z různorodých finančních pozic z bankovního sektoru jako Senior účetní metodik a Head of IFRS Reporting.

Tomáš Raputa profile

Tomáš Raputa

External CFO

Tomáš je zkušený CFO, bývalý auditor a konzultant z KPMG a finanční ředitel Technologického parku v Brně s více než 10 lety zkušeností v oblastí financí. Tomáš dlouhodobě působí také jako externí CFO pro malé a střední podniky.

Chádí El-Moussavi profile

Chádí El-Moussavi

External CFO

Chádí s více než dvaceti lety zkušeností v oblasti financí přináší bohaté zkušenosti jako bývalý finanční ředitel výrobního podniku a zakladatel startupové platformy Terap.io. Jeho odbornost v oblasti finanční analýzy, strategie a nastavování finančních procesů je klíčem k úspěšnému finančnímu řízení a růstu vaší firmy.

Jana Klabanová profile

Jana Klabanová

External CFO

Jana se pohybuje v oboru financí přes 20 let. Pohybuje se především v Automotive. Kromě finančního řízení a krizového finančního řízení zvládá bez problémů i metodiku řízení změn a procesní řízení, vedení týmu nevyjímaje.

Motto, kterým se povětšinou pracovně řídí je “Kdo chce zapalovat, musí sám hořet”.

Daniel Marek profile

Daniel Marek

External CFO

Daniel je zkušený finanční ředitel, který působil jako CFO ve zdravotnické skupině AHC. Nyní pracuje  především s našimi startupovými klienty. Sám říká: “finančnímu řízení a finanční analýze se věnuji celý svůj profesní život, jelikož věřím, že sdělení, která čísla ukrývají mohou být to nejzásadnější pro chod firmy, tedy hned po správných lidech,”

Luboš Machata profil

Luboš Machata

External CFO

Luboš má bohaté zkušenosti jako Externí CFO napříč různorodými klienty a také z investiční skupiny Maidavale Group, kde zaváděl finanční řízení v mnoha malých a středních společnostech. Mimo běžného finančního nastavení se zabýval také nákupem a prodejem firem, jednáním s bankami nebo due diligence.

Leoš Kutner profile

Leoš Kutner

External CFO

Leoš je vedoucím naší sekce týkající se financování a zároveň zkušeným finančním ředitelem. Působil ve vrcholovém managementu výrobních, nevýrobních i finančních společností. Specializuje se na finance, firemní strategie, investice a M&A.

Má zkušenosti s krizovým řízením a managementem změn. Je členem České asociace interim managementu (CAIM).

Náš expert na tyto služby:
Alexandr Štach

Alexandr Štach

External CFO

Alexandr je zkušený CFO, který více než 5 let působil v auditu nejprve ve společnosti Deloitte. Své zkušenosti následně zúročil ve finančním oddělení v jednom z největších evropských řetězců v oblasti kosmetiky, Parfumerii Douglas.

Zde strávil 10 let na pozici CFO a poslední rok dokonce jako General Manager pro Česko a Slovensko. Díky tomu má přesah i do řízení firem a působení na více trzích.

Jiří Kostelecký profile

Jiří Kostelecký

External CFO

Jiří je zkušený interim finanční manager, který má zkušenosti jako Head of Finance Zásilkovny nebo společnosti BH Securities a jako Senior Auditor z PWC.

Alexandr Kozlov profil

Alexandr Kozlov

External CFO

Saša se v oblasti financí pohybuje přes 10 let, podílí se především na přípravě finančních plánů a zpracování investičních analýz. Mimo jiné je i expertem na zajišťovací účetnictví.

Luboš Rypáček profile

Luboš Rypáček

External CFO

Luboš má více jak 17 let zkušeností na pozici finančního ředitele, rovněž přednášel na univerzitní půdě témata zaměřená na účetnictví a finance podniku, působil také jako lektor IT kurzů.

Kromě financí je jeho doménou optimalizace a řízení firemních procesů, včetně implementace příslušných softwarových nástrojů. Je tvůrcem mnoha sofistikovaných řešení v MS Excel, která vytváří vždy na základě konkrétních požadavků a potřeb každého klienta s cílem dosažení maximální efektivnosti v rámci dané oblasti. Jeho celoživotním mottem je „let’s make things better“.

Martin Los profile

Martin Los

External CFO

Martin má mnohaleté zkušenosti z podnikání a také jako CFO v oborech energetika, stavebnictví, facility management a telekomunikace. Sám říká: “Při své práci chci poskytnout komplexní službu, která klienta – zákazníka – oprostí od řešení nezáživných, avšak důležitých a podstatných činností souvisejících s finančním řízením podniku.”

Aleš Žárský profile

Aleš Žárský

External CFO

Aleš pracoval více jak 18 let pro skupinu PPF se zaměřením na zakladání a řízení nových entit a business projektu na trzích v Číně, Vietnamu, Rusku či Filipínách. V různých exekutivních pozicích se věnoval financím, obchodu, risku a hledaní nových příležitostí. Svůj fokus poté zaměřil na start upy (zakladatel RIXO.cz) a přešel do CreativeDock a začal pracovat na Venture building pro Riyad Bank.

Julie Samková profil

Julie Samková

External CFO
Martin Vobr profile

Martin Vobr

External CFO

Martin je interim CFO s přesahem do řízení společnosti. Své zkušenosti nasbíral ve společnostech různé velikosti, ať už start-upy, SME i korporace. Komplexnost Martinovi dodává i rozmanitost odvětví, ve kterých působil – chemie a petrochemie, strojírenství, facility, potravinářství, služby, média, zdravotnictví, aplikovaná věda a výzkum.

Zuzana Monczková profile

Zuzana Monczková

External CFO – junior

Zuzana pomáhá na našich projektech především se zpracováním analýz.

Back Office tým

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

Martina Nedvídková

Project Manager

Stanislav Janeček profil

Stanislav Janeček

Marketing Manager

Standa má na starost tvorbu našich marketingových materiálů, kampaně a vývoj webových stránek.

David Prušák profil

David Prušák

Sales Support Specialist
Jakub Věk profil

Jakub Věk

Transaction Specialist
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

Zuzana Stehlíková

HR and Payroll Accountant
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

Kateřina Krügerová

Chief Accountant

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

Karolína Bažantová

Financial Accountant

Miroslava Bičanovská profile

Miroslava Bičanovská

Project Manager

Přejít nahoru