My Value Officer

Jaké jsou základní odpovědnosti finančního ředitele (CFO)?

Jaké jsou základní odpovědnosti finančního ředitele (CFO)

CFO je odpovědný za řízení financí a finanční strategie společnosti. Myslíte, že je to jednoduché?

Není toho málo, zvlášť, pokud společnost roste. Pak je třeba hlídat a připravit se na řadu věcí s tím spojených.

Zde je 25 odpovědností CFO:

Controlling a Reporting

 1. Finanční reporting – zajištění souladu s účetními standardy a manažerský reporting
 2. Interní kontroly – ochrana integrity dat a compliance
 3. Daňová compliance a optimalizace – řízení daňového plánování, optimalizace a compliance
 4. Řízení auditu – koordinace externího auditu
 5. Compliance – obecný soulad s finančními předpisy
 6. Mzdová agenda a benefity
 7. Nákladový controlling – podpora rozhodování prostřednictvím analýzy nákladů
 8. ERP systém – správa z obsahového pohledu

Treasury

 1. Řízení hotovosti – zajištění likvidity pro operace a strategické iniciativy
 2. Řízení rizik – řízení finančních rizik včetně FX a úrokových rizik
 3. Řízení kapitálové struktury – optimalizace nákladů na kapitál a kapitálové struktury jako celku
 4. Investice – řízení rizika a návratnosti
 5. Bankovní vztahy – udržování silných institucionálních vztahů
 6. Compliance s bankovními covenanty – zajištění dodržování úvěrových smluv
 7. Řízení FX – snižování expozice vůči cizím měnám
 8. Řízení dluhů

Finanční plánování a analýza (FP&A)

 1. Rozpočtování a forecastování – vedení ročního rozpočtu a průběžných forecastů
 2. Plánování scénářů – příprava dlouhodobých plánů pro budoucí scénáře
 3. Řízení výkonnosti – sledování finančních a nefinančních KPI
 4. Finanční analýza – využití dashboardů a KPI pro optimalizaci výkonu
 5. Business planning – sjednocení strategického plánu společnosti s finančními cíli
 6. Investiční rozpočtování – řízení dlouhodobého investičního plánování
 7. Analýza ziskovosti – zvýšení ziskovosti prostřednictvím podrobné analýzy
 8. Podpora manažerských rozhodnutí

Další specializované povinnosti CFO

 1. Strategické finance
  – Mergers and acquisitions (M&A)
  – Investor relations
  – Investiční analýza
  – Strategie a plánování

Pro vaší inspiraci k tomu přikládáme námi zpracovaný přehled:

Pokud vás toto téma zajímá více, můžete nám zaslat vaší e-mailovou adresu a my se vám ozveme zpět:


„Mojí vizí je pomáhat malým a středním firmám s řízením financí, pomáhat jim růst a být úspěšnými. Řídil jsem finance IKEMu jako její CFO a byl jsem ředitelem Nemocnice Sedlčany. Učil jsem Základy podnikání a Účetnictví na Vysoké Škole Ekonomické v Praze. Působil jsem na seniorních ekonomických pozicích ve skupinách ČSOB a PPF. Jako Auditor mám zkušenosti z konzultační společnosti Ernst & Young, kde jsem se podílel na auditu skupiny ČEZ. Mám vysoce podnikatelského ducha, a to přenáším i do své práce a práce pro naše klienty. Mým úkolem je nyní vytvořit tým seniorních lidí se stejnou vizí a jim takové prostředí, abychom dokázali pomoci co nejvíce našim klientům prosperovat a zářit. Zatím se nám to daří.“

Přejít nahoru