My Value Officer

Reference

Mezi našimi klienty najdete nejznámnější startupy například z odvětví zdravotnictví a e-commerce, středně velké firmy třeba z oblasti výroby, realitního developmentu nebo poskytování služeb (marketingové agentury, cestovní agentury) a větší firmy, kde vypomáháme s interim finančním managementem a outsourcingem finančních pozic.

Korporátní klienti

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

SME

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

Startupy

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

Případové studie


Firma za poslední 2 roky měla neustálené procesy a byla bez finančního ředitele a sofistikovanějšího finančního řízení. Vše se dělo v důsledku rychlého růstu společnosti.

Firma poptala našeho externího CFO, který v počátku především nastavoval finanční a související procesy s využitím našeho týmu expertů na jednotlivé oblasti jako jsou procesní specialista, reportingový specialista a daňový poradce. Po nastavení a učesání řady procesů jsme zavedli reporting v POWER BI a plán cash flow, protože firma měla kvůli sezónnosti problémy právě s peněžním tokem a jeho plánováním.

Výsledkem této implementace se ve společnosti dramaticky zlepšilo manažerské rozhodování a společnost dále roste stejným tempem se zlepšenou ziskovostí a zvýšenou hodnotou společnosti bez nedostatku cash flow. Dále jako u jiných společností pokračujeme pravidelným finančním řízením nad měsíčními výsledky společnosti a vyhodnocujeme nastavený finanční plán a případné další byznysové případy a pomáháme s rozhodováním ohledně nových investic a náborů. Společnost chystáme na vytvoření holdingové struktury propojených společností.

Větší shared-service centrum s mateřskou společností kótovanou na americké burze hledalo interim finančního managera pro celé shared-service centrum na období cca 1 – 2 let.

Jelikož jsme byli poptáni, tak jsme okamžitě byli schopni nabídnout kvalitního kandidáta, kterého jsme navíc měli vyzkoušeného na vlastních krátkodobých projektech. Tedy jsme na něj dávali vlastní referenci a navíc měl pro klienta perfektně vhodný background.

Spolupráce byla navázána s maximální spokojeností a naší společností je pravidelně vyhodnocován progres spolupráce, která se možná rozšíří i na další pozice.

Menší a rychle rostoucí startup (zdravotnictví) poptával finančního managera/ředitele na plný úvazek. Po úvodní schůzce jsme si vysvětlili potřeby a rozsah spolupráce a navázali spolupráci na cca 0,2 úvazku měsíčně, což klientovi ušetřilo dost peněz a odvedená služba je plně dostačující. Navíc díky širší databázi našich finančních ředitelů je u klienta CFO z daného oboru a přidaná hodnota je maximální. Náš CFO tak pomáhá klientovi s finančním plánováním, přípravou na fundraising a postupně nastavuje všechny související finanční procesy, včetně jejich automatizace. Postupně se zapojuje i do business developmentu, jednání s investory a klíčovými partnery a je plnohodnotným členem týmu. Navíc přináší cenné know-how „z venku“, protože funguje napříč řadou klientů a má spoustu cenných kontaktů, které aktivně sdílí s klientem. V současné době probíhá příprava na rok 2023 a budgeting nutný k řízení společnosti v příštím roce. V roce 2023 bude zaveden reporting jako nástavba nad účetnictvím a vedení společnosti tak bude moc pravidelně spolu s naším CFO vyhodnocovat progres společnosti díky perfektně nastavené číselné části.

Náš klient – větší korporátní společnost – měl problémy při dotažení několika projektů a poptával z důvodu jejich dokončení několik finančních pozic. Díky naší širší databázi lidí, které máme částečně vyzkoušené na našich menších projektech, jsme mohli formou kontraktingu s řadou projektů vypomoci. U některých konkrétních pozic v oblasti controllingu a finanční analýzy naše pomoc dále přetrvává a to především v obdobích peaku pro finanční oddělení (začátek roku atd), kdy se externí výpomoc hodí. Řadu pozic jsme dále vyplnili stabilně na částečné úvazky s tím, že naši kolegové pracují pro danou společnost např. na úvazek 0,6 – 0,8 a na dalších našich projektech na menší úvazek.

V období zima 2022 a jaro 2023 pomáháme řadě našich klientů s digitalizací jejich společností v rámci dotačního titulu s kterým mohou narovnat svoje procesy, zavést kvalitní reporting v POWER BI a připravit finanční plán na rok 2023 pouze za hodnotu 15% celkových nákladů projektu. Dotační titul je platný pro malé a střední podniky.

Společnost s obratem cca 80 mil. Kč ročně nás v rámci změn ve společnosti poptala na projekt revize fungování finančního a účetního oddělení. Po revizi procesů a popisu práce jednotlivých členů týmu (controller, finanční analytik a 2 účetní) jsme navrhli nové nastavení procesů, včetně jejich digitalizace pomocí aplikace wflow a POWER BI. V rámci ušetření času účetní a controllera ve společnosti funguje oddělení ve složení finanční analytik a 1,2 úvazku účetní a 0,3 úvazku našeho externího finančního ředitele, který do společnosti přináší externí vhled a řadu zkušeností na pravidelných měsíčních poradách nad výsledky společnosti. Ostatní pracovníci byli převedeni do oddělení obchodu a administrativy společnosti, kde se dané pozice dlouhodobě nedařilo obsadit.

Menší stavební společnost s obratem cca 20 mil. Kč nás poptala s tím, že má dlouhodobé problémy s řízením cash flow a s rozdílností reportů z Pohody a z Caflou. Úkolem našeho externího finančního ředitele tedy bylo připravit detailní cash flow forecast pro jednatele společnosti, který vhodně používal pro řízení cash flow a jeho predikci. Jelikož bylo nutné čerpat v určitou chvíli s předstihem úvěr, náš expert na financování zajistil klientovi úvěr za velmi výhodných podmínek a to především díky tomu, že byl dostatek času na vytendrování úvěru s bankami.


V rámci druhého úkolu a to rekonciliace 2 reportů jsme přišli na příčinu, která vycházela z toho, že každý report si bral data z jiného zdroje a do příštího roku klient plánuje přechod na reporting v POWER BI, který mu vytvoří externí CFO spolu s naším reportingovým týmem.


Po úspěšném zahájení projektu pokračujeme ve spolupráci na bázi pravidelných měsíčních konzultací nad reportingem a nastavením finančních procesů a směrnic.

Realitní holdingová společnost připravovala 2 samostatné projekty, v rámci kterých připravovala realitně-investiční crowdfundingovou platformu a investiční společnost podle §15 ZISIF. V rámci obou projektů jsme do obou společností nasadili našeho externího CFO, specialistu na danou oblast, který pomohl v rámci obou projektů s přípravou finančního plánu a částečně i dokumentace pro ČNB. Nyní pokračujeme na projektech formou ad-hoc konzultací.

Menší marketingová společnost měla problém s naceněním svých zakázek a pravidelným vyhodnocováním jejich ziskovosti. Vzhledem k množství nabízených produktů (celkem jich bylo 14) jsme v rámci společnosti nastavili systém v excelu pro jejich správné nacenění a následné vyhodnocení a do budoucna plánujeme vše překlopit do reportingu v POWER BI. Další spolupráce pokračovala ve vyhodnocení celkové ziskovosti společnosti a konzultacemi nad fungováním společnosti po finanční stránce. Spolupráce nyní pokračuje formou ad-hoc konzultací a analýz nad konkrétními byznysovými záměry majitelky společnosti.

Menší společnost zabývající se výrobou prvotřídních kuchyní na zakázku se na nás obrátila s pomocí při přípravě finančního plánu, do kterého chtěli promítnout své konkrétní strategické záměry. Po promítnutí představ jednatelky do finančního plánu a našich jednoznačných doporučení jak jejich záměru dosáhnout, se společnost rozhodla utlumit svojí činnost a zaměřit se na další projekty, s kterými jim opět pomůže náš externí CFO.

Přejít nahoru