My Value Officer

Případové studie

Marketingová agentura dobře ví, co znamená „řídit firmu podle čísel“. Majitelé nás pozvali, abychom zjistili, jestli mají spolehlivá data pro svá rozhodnutí. Z jednoduchého zadání pro naše CFO se vyklubala úspora 1,2 milionů Kč.

Jak probíhala spolupráce klienta s našimi externími CFO?

Audit reportingu Analýza finančního řízení Doporučení na zlepšení procesů Příprava šablon pro cenotvorbu Nový reporting Úspora

„Data máme. Jenže jaká?“

Agentura si před časem nechala implementovat reporting Power BI. Pomocí něj majitelé agenturu řídili. Nebyli si však jistí kvalitou dat v reportech. Obrátili se na nás – a dobře udělali.

Co jsme odhalili?
  • V reportech se duplikovala data z účetnictví.
  • Zakázky se vyhodnocovaly podle špatně nastavené hrubé mzdy.
  • Náklady přefakturované klientům zkreslovaly výsledky.
  • Agentura nesledovala náklady podle toho, na co byly vynaloženy.
  • V reportech se nevyznali ani zkušení odborníci.

Reporty zkreslovaly výkon agentury. Jakékoliv rozhodnutí na jejich základě mohlo firmu poškodit.

Doporučení pro finanční řízení: Takto jsme ušetřili prvních 200 tisíc Kč.

Majitele překvapilo, co jsme o reportingu zjistili. Pozvali nás, ať prozkoumáme také finanční řízení firmy.

Hned první doporučení agentuře ušetřilo 200 tisíc Kč. Agentura plánovala audit od auditorské firmy. Doporučili jsme ho nedělat, protože by v tuto chvíli nebyl užitečný. Agentura tak ušetřila 200 tisíc Kč.

Co dalšího jsme v agentuře změnili?
  • Management jsme naučili řídit firmu pomocí čísel.
  • Zrevidovali jsme účetnictví a zavedli přehlednější systém.
  • Změnili jsme procesy předávání informací. Teď má každý spolehlivá data pro svou práci.

Co se v agentuře změnilo? Spolehlivá data ušetřila 1 milion Kč.

Jakmile měla agentura spolehlivá data, mohla vyhodnotit svou výkonnost. Vyhodnocení a přesné plánování práce ušetřilo 1 milion Kč na mzdových nákladech.

Díky datům může firma růst. A co ta vaše?

➤  Chci probrat finance


Firma za poslední 2 roky měla neustálené procesy a byla bez finančního ředitele a sofistikovanějšího finančního řízení. Vše se dělo v důsledku rychlého růstu společnosti.

Firma poptala našeho externího CFO, který v počátku především nastavoval finanční a související procesy s využitím našeho týmu expertů na jednotlivé oblasti jako jsou procesní specialista, reportingový specialista a daňový poradce. Po nastavení a učesání řady procesů jsme zavedli reporting v POWER BI a plán cash flow, protože firma měla kvůli sezónnosti problémy právě s peněžním tokem a jeho plánováním.

Výsledkem této implementace se ve společnosti dramaticky zlepšilo manažerské rozhodování a společnost dále roste stejným tempem se zlepšenou ziskovostí a zvýšenou hodnotou společnosti bez nedostatku cash flow. Dále jako u jiných společností pokračujeme pravidelným finančním řízením nad měsíčními výsledky společnosti a vyhodnocujeme nastavený finanční plán a případné další byznysové případy a pomáháme s rozhodováním ohledně nových investic a náborů. Společnost chystáme na vytvoření holdingové struktury propojených společností.

Větší shared-service centrum s mateřskou společností kótovanou na americké burze hledalo interim finančního managera pro celé shared-service centrum na období cca 1 – 2 let.

Jelikož jsme byli poptáni, tak jsme okamžitě byli schopni nabídnout kvalitního kandidáta, kterého jsme navíc měli vyzkoušeného na vlastních krátkodobých projektech. Tedy jsme na něj dávali vlastní referenci a navíc měl pro klienta perfektně vhodný background.

Spolupráce byla navázána s maximální spokojeností a naší společností je pravidelně vyhodnocován progres spolupráce, která se možná rozšíří i na další pozice.

Menší a rychle rostoucí startup (zdravotnictví) poptával finančního managera/ředitele na plný úvazek. Po úvodní schůzce jsme si vysvětlili potřeby a rozsah spolupráce a navázali spolupráci na cca 0,2 úvazku měsíčně, což klientovi ušetřilo dost peněz a odvedená služba je plně dostačující. Navíc díky širší databázi našich finančních ředitelů je u klienta CFO z daného oboru a přidaná hodnota je maximální. Náš CFO tak pomáhá klientovi s finančním plánováním, přípravou na fundraising a postupně nastavuje všechny související finanční procesy, včetně jejich automatizace. Postupně se zapojuje i do business developmentu, jednání s investory a klíčovými partnery a je plnohodnotným členem týmu. Navíc přináší cenné know-how „z venku“, protože funguje napříč řadou klientů a má spoustu cenných kontaktů, které aktivně sdílí s klientem. V současné době probíhá příprava na rok 2023 a budgeting nutný k řízení společnosti v příštím roce. V roce 2023 bude zaveden reporting jako nástavba nad účetnictvím a vedení společnosti tak bude moc pravidelně spolu s naším CFO vyhodnocovat progres společnosti díky perfektně nastavené číselné části.

Náš klient – větší korporátní společnost – měl problémy při dotažení několika projektů a poptával z důvodu jejich dokončení několik finančních pozic. Díky naší širší databázi lidí, které máme částečně vyzkoušené na našich menších projektech, jsme mohli formou kontraktingu s řadou projektů vypomoci. U některých konkrétních pozic v oblasti controllingu a finanční analýzy naše pomoc dále přetrvává a to především v obdobích peaku pro finanční oddělení (začátek roku atd), kdy se externí výpomoc hodí. Řadu pozic jsme dále vyplnili stabilně na částečné úvazky s tím, že naši kolegové pracují pro danou společnost např. na úvazek 0,6 – 0,8 a na dalších našich projektech na menší úvazek.

V období zima 2022 a jaro 2023 pomáháme řadě našich klientů s digitalizací jejich společností v rámci dotačního titulu s kterým mohou narovnat svoje procesy, zavést kvalitní reporting v POWER BI a připravit finanční plán na rok 2023 pouze za hodnotu 15% celkových nákladů projektu. Dotační titul je platný pro malé a střední podniky.

Společnost s obratem cca 80 mil. Kč ročně nás v rámci změn ve společnosti poptala na projekt revize fungování finančního a účetního oddělení. Po revizi procesů a popisu práce jednotlivých členů týmu (controller, finanční analytik a 2 účetní) jsme navrhli nové nastavení procesů, včetně jejich digitalizace pomocí aplikace wflow a POWER BI. V rámci ušetření času účetní a controllera ve společnosti funguje oddělení ve složení finanční analytik a 1,2 úvazku účetní a 0,3 úvazku našeho externího finančního ředitele, který do společnosti přináší externí vhled a řadu zkušeností na pravidelných měsíčních poradách nad výsledky společnosti. Ostatní pracovníci byli převedeni do oddělení obchodu a administrativy společnosti, kde se dané pozice dlouhodobě nedařilo obsadit.

Menší stavební společnost s obratem cca 20 mil. Kč nás poptala s tím, že má dlouhodobé problémy s řízením cash flow a s rozdílností reportů z Pohody a z Caflou. Úkolem našeho externího finančního ředitele tedy bylo připravit detailní cash flow forecast pro jednatele společnosti, který vhodně používal pro řízení cash flow a jeho predikci. Jelikož bylo nutné čerpat v určitou chvíli s předstihem úvěr, náš expert na financování zajistil klientovi úvěr za velmi výhodných podmínek a to především díky tomu, že byl dostatek času na vytendrování úvěru s bankami.


V rámci druhého úkolu a to rekonciliace 2 reportů jsme přišli na příčinu, která vycházela z toho, že každý report si bral data z jiného zdroje a do příštího roku klient plánuje přechod na reporting v POWER BI, který mu vytvoří externí CFO spolu s naším reportingovým týmem.


Po úspěšném zahájení projektu pokračujeme ve spolupráci na bázi pravidelných měsíčních konzultací nad reportingem a nastavením finančních procesů a směrnic.

Realitní holdingová společnost připravovala 2 samostatné projekty, v rámci kterých připravovala realitně-investiční crowdfundingovou platformu a investiční společnost podle §15 ZISIF. V rámci obou projektů jsme do obou společností nasadili našeho externího CFO, specialistu na danou oblast, který pomohl v rámci obou projektů s přípravou finančního plánu a částečně i dokumentace pro ČNB. Nyní pokračujeme na projektech formou ad-hoc konzultací.

Menší společnost zabývající se výrobou prvotřídních kuchyní na zakázku se na nás obrátila s pomocí při přípravě finančního plánu, do kterého chtěli promítnout své konkrétní strategické záměry. Po promítnutí představ jednatelky do finančního plánu a našich jednoznačných doporučení jak jejich záměru dosáhnout, se společnost rozhodla utlumit svojí činnost a zaměřit se na další projekty, s kterými jim opět pomůže náš externí CFO.

Naši klienti

Mezi našimi klienty najdete nejznámnější startupy například z odvětví zdravotnictví a e-commerce, středně velké firmy třeba z oblasti výroby, realitního developmentu nebo poskytování služeb (marketingové agentury, cestovní agentury) a větší firmy, kde vypomáháme s interim finančním managementem a outsourcingem finančních pozic.

Korporátní klienti

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

SME

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

Startupy

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách
Přejít nahoru