My Value Officer

Jaké jsou hlavní drivery firemního Cash Flow?

Jaké jsou hlavní drivery firemního Cash Flow?

Víte, kde vám to cash-flow teče? A co s tím dělat? Co se na to trochu podívat v detailu?

Provozní peněžní toky, které tečou do vaší společnosti pocházejí ze tří hlavních zdrojů:

  • Růst tržeb
  • Provozní zisky
  • Efektivita pracovního kapitálu

Jak to funguje? Provozní peněžní tok je peněžní tok generovaný z hlavních obchodních aktivit společnosti.

1️) Růst tržeb odkazuje na zvýšení příjmů vaší společnosti v průběhu času

Růst tržeb = (Současné tržby / Minulé tržby – 1) x 100

Vyšší míra růstu tržeb obecně vede k většímu peněžnímu toku, protože do podniku přichází více peněz.

Co pohání růst tržeb:

  • Objem prodeje: počet prodaných jednotek
  • Cenová strategie: zvýšení cen pro nové i stávající zákazníky
2️) Provozní marže odkazuje na relativní podíl provozního zisku na tržbách

Provozní marže = Provozní zisk / Tržby x 100

Vyšší provozní marže znamená, že větší podíl tržeb se přemění na zisk, který může být dále využit k generování peněžního toku.

Co pohání růst provozní marže:

  • Snížení COGS v poměru k tržbám: lepší smluvní podmínky s dodavateli, automatizace.
  • Snížení prodejních/marketingových a režijních nákladů v poměru k tržbám: marketing, mzdy, režijní náklady, náklady na dopravu.
3) Efektivita kapitálu odkazuje na to, jak efektivně společnost využívá své aktiva a závazky k generování peněžního toku

Společnost, která je efektivní v používání kapitálu, je schopna rychleji přeměnit svá aktiva na peníze, což znamená, že potřebuje méně celkového kapitálu a může generovat vyšší návratnost pro své akcionáře.

Co pohání efektivitu kapitálu?

  • Efektivní využití dlouhodobých aktiv (PPE): schopnost vaší společnosti generovat zisk z provozu svých aktiv (ROA).
  • Efektivní využití krátkodobých pracovních kapitálových aktiv: schopnost vaší společnosti optimalizovat svůj peněžní konverzní cyklus.

Pro vaší inspiraci k tomu přikládáme námi zpracovaný přehled:

Pokud vás toto téma zajímá více, můžete nám zaslat vaší e-mailovou adresu a my se vám ozveme zpět:


„Mojí vizí je pomáhat malým a středním firmám s řízením financí, pomáhat jim růst a být úspěšnými. Řídil jsem finance IKEMu jako její CFO a byl jsem ředitelem Nemocnice Sedlčany. Učil jsem Základy podnikání a Účetnictví na Vysoké Škole Ekonomické v Praze. Působil jsem na seniorních ekonomických pozicích ve skupinách ČSOB a PPF. Jako Auditor mám zkušenosti z konzultační společnosti Ernst & Young, kde jsem se podílel na auditu skupiny ČEZ. Mám vysoce podnikatelského ducha, a to přenáším i do své práce a práce pro naše klienty. Mým úkolem je nyní vytvořit tým seniorních lidí se stejnou vizí a jim takové prostředí, abychom dokázali pomoci co nejvíce našim klientům prosperovat a zářit. Zatím se nám to daří.“

Přejít nahoru