My Value Officer

Konsolidační balíček 2023: Stručný souhrn

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

Co přináší tzv. "vládní" - konsolidační balíček?

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) představila konsolidační balíček, který má do státního rozpočtu přinést ještě letos úspory ve výši 94 miliard korun a po dvou letech pak 148 miliard korun. Ozdravný balíček obsahuje 58 opatření, jejichž cílem je snížení deficitu veřejných financí. Dojde na zrušení neinvestičních dotací, zvýšení daně z příjmu právnických osob, zvýšení daně z nemovitosti, tabáku a alkoholu nebo naopak snížení DPH u potravin a bydlení.

Legislativní znění balíčku vláda schválí během června tak, aby první čtení ve sněmovně proběhlo ještě před prázdninami a ozdravný balíček mohl začít platit od 1. ledna 2024.

Přinášíme vám výběr nejzásadnějších změn. A také si přečtěte, jak na balíček koukáme my.

Snížení národních dotací

 • Podle vlády se z národních dotačních titulů stal byznys, který pokřivuje tržní prostředí ve prospěch velkých firem.
 • Dojde ke snížení dotací průřezově na většině ministerstev v celkové výši 54,4 miliardy korun.
 • Největší snížení čeká ministerstvo průmyslu a obchodu (20 miliard korun).

Změna podmínek vyplácení podpory v nezaměstnanosti

 • Kvůli minimální nezaměstnanosti v České republice se změní systém podpory v nezaměstnanosti prodloužením doby důchodového pojištění nezbytného pro přiznání nároku na podporu.

Snížení státní podpory u stavebního spoření

 • Státní podpora stavebního spoření se sníží na maximálně 1000 korun za rok.
 • Změna platí u stávajících i nových smluv.

Zdražení dálniční známky

 • Dojde ke zvýšení ceny dálniční známky ze stávajících 1500 korun na rok na 2300 korun za rok.
 • Cena dálniční známky bude pravidelně valorizována.

Zvýšení daně z příjmů právnických osob

 • Vláda navrhuje zvýšení daně z příjmů právnických osob ze stávajících 19 % na 21 %.
 • Současná sazba patří v EU mezi ty nižší, zvýšením dojde k přiblížení unijnímu průměru.

Zvýšení daně z nemovitostí

 • Vláda navrhne zvýšení sazeb daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek.
 • Dojde k zavedení automatické valorizace podle inflace.
 • Daň plně připadne státnímu rozpočtu.
 • Daňové zatížení segmentu nemovitostí je podle vlády v České republice dlouhodobě velmi nízké.

Zrušení nebo snížení daňových úlev z příjmů fyzických osob

 • Vláda navrhuje snížení slevy na dani na manželku, která se nově omezí pouze na manžela nebo manželku pečující o dítě do tří let.
 • Dojde ke zrušení školkovného.
 • Vláda navrhuje i zrušení slevy na dani na studenta.
 • Zruší se osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům a zrušení osvobození nadlimitních stravenek.

Zvýšení odvodové zátěže OSVČ

 • Vláda navrhuje zvýšit minimální vyměřovací základ pojistného pro sociální pojištění OSVČ z 25 procent na 40 procent průměrné mzdy.
 • Navrhuje se také, aby OSVČ platily pojistné nejméně 55 procent namísto současných 50 % základu daně.

Zvýšení daně z tabákových výrobků

 • Vláda chce pravidelně zvyšovat spotřební daně z cigaret, tabáku na kouření, doutníků a cigarillos o 10 procent v roce 2024 a o pět procent v každém roce 2025 až 2027.
 • Daň ze zahřívaného tabáku stoupne o 15 procent v každém roce 2024 až 2027.

Zvýšení daně z lihu

 • Dojde ke zvýšení daně z lihu o 10 procent v roce 2024 a o pět procent v každém roce 2025 až 2027.

Zastropování úlev z odvodů pro dohody o provedení práce

 • Stanoví se dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který́ pracuje na základě DPP.
 • První limit bude stanoven pro DPP u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 procent průměrné mzdy.
 • Druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 procent průměrné mzdy.

Omezení osvobození při prodeji cenných papírů

 • Ponechává se současné osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od zdanění z příjmů fyzických osob do výše 100 000 korun za zdaňovací období.
 • Nově ohraničuje osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve společnosti při splnění časového testu tři roky, respektive pět let mezi nabytím a prodejem na 40 000 000 korun na poplatníka.

Redukce sazeb DPH a snížení daně

 • Nově budou jenom dvě sazby DPH, základní 21 procent a snížená 12 procent.
 • Dojde tak ke zlevnění potravin, léků, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb.
 • Čepované pivo, kadeřnické služby, noviny nebo služby autorů a umělců se přesouvají do základní sazby.
 • Speciální položkou jsou knihy, u kterých vláda navrhuje nulovou sazbu DPH.

Tip: Náš Externí finanční ředitel ohlídá dopady vládního balíčku na váš byznys.

Ozvěte se nám

Pokud vás zajímá více, můžeme se o všem pobavit u kafe na první schůzce, kde vám vysvětlíme, jak fungujeme. Stačí zavolat nebo napsat.

„Mojí vizí je pomáhat malým a středním firmám s řízením financí, pomáhat jim růst a být úspěšnými. Řídil jsem finance IKEMu jako její CFO a byl jsem ředitelem Nemocnice Sedlčany. Učím Základy podnikání a Účetnictví na Vysoké Škole Ekonomické v Praze. Působil jsem na seniorních ekonomických pozicích ve skupinách ČSOB a PPF. Jako Auditor mám zkušenosti z konzultační společnosti Ernst & Young, kde jsem se podílel na auditu skupiny ČEZ. Mám vysoce podnikatelského ducha, a to přenáším i do své práce a práce pro naše klienty. Mým úkolem je nyní vytvořit tým seniorních lidí se stejnou vizí a jim takové prostředí, abychom dokázali pomoci co nejvíce našim klientům prosperovat a zářit. Zatím se nám to daří.“

Přejít nahoru