My Value Officer

Příběh klienta – Carebot

Již skoro rok pracujeme se startupovou společností Carebot a z této spolupráce jsme nadšeni. Proč? Carebot má velké cíle a my jim je pomáháme dosahovat. A to za pomoci externího finančního řízení. S Careboty od počátku spolupracuje náš CEO Václav Nedvídek jako externí finanční ředitel.

A co vlastně Carebot dělá?

Pomáhá lékařům naplňovat jejich životní poslání – zachraňovat lidské životy. V Carebotu tvoří řešení umělé inteligence, které napomáhají lokalizovat nálezy na snímcích z různých obrazových vyšetření. Propojují znalosti expertů umělé inteligence, ekonomiky zdravotnictví i lékařů samotných. Cílem Carebotu je, aby se z umělé inteligence stal standard v malých i velkých nemocnicích po celé České republice.

Jak spolu spolupracujeme na dosažení cílů Carebotu?

S Careboty spolupracujeme na přípravě a aktualizaci finančního plánu pro investory, s vyjednáváním s investory a klíčovými partnery. Pro rok 2023 připravujeme detailní plán cash flow a budget tak, aby poskytoval cenné informace managementu společnosti pro její řízení.

Součástí naší práce není jen tvorba těchto dokumentů, ale i diskuze nad nimi a názor „z venku“, který může být pro management společnosti cenný.

Jednou z klíčových věcí je i aktivace dosud vyvinutého řešení – nehmotného aktiva tak, aby zvyšovalo hodnotu společnosti a investoři a externí partneři toto aktivum viděli ve výkazech. K tomu bude sepsána podrobná směrnice.

A co na to samotný CEO – Matěj Misař?

Přejít nahoru