My Value Officer

Personální novinky (Srpen 2023)

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

Rosteme. Naší vizí je pomáhat co nejvíce malým a středním podnikům zvyšovat ziskovost a hodnotu firmy. Díky řízení firmy přes čísla.

K tomu potřebujeme infrastrukturu a nastavit procesy a lidské kapacity. Procesy a metodiku, která malým a středním firmám pomáhá k navýšení zisku a hodnoty firmy již máme, ale lidsky neustále posilujeme.

Pojďme si tedy říci co je u nás nového v rámci našeho týmu.

Nechceme kázat vodu a pít víno, takže i my se posouváme a rozdělujeme role mezi sebe tak, aby firma byla připravena na další růst.

Z hlediska managementu firmy je nejdůležitější změnou posun Pavla Šlechty do role „Head of External CFO Services“. Tento posun umožní Václavovi se na plno věnovat především těmto oblastem:

  • strategii, business developmentu a obchodu a financím,
  • spokojenosti zaměstnanců,
  • spolupracovníků a nastavení vzdělávání našich kolegů,
  • PR, tedy především zviditelnění společnosti na konferencích, podcastech a vlastních akcích,
  • spokojenosti klientů.

Dan Svoboda, kromě svojí role Provozního ředitele (COO) by se měl od září plně vrhnout i do obchodu a neoficiálně zastávat i roli Obchodního ředitele se zaměřením jak na akvizici nových klientů, tak úvodní část obchodního procesu po přijetí poptávky od klienta.

Standa Janeček se posouvá do role Marketing manažera se zaměřením na koordinaci všech marketingových aktivit, správu webu a připravu marketingových a prodejních materiálů pro naše klienty.

Mezi další nové akvizice do „Core Teamu“ jsou pan docent Králíček, který k nám přichází jako „Head of Financial Due Diligence team“ a Přemek Krch, který s námi bude kooperovat jako „Head of Valueation Services“.

Tým Externích CFOs posílal Chádí Moussawi, který jako bývalý CFO a investiční bankéř má zkušenost i jako CEO startupového byznysu, který nyní prodává a získáváme díky němu cenné „startupové“ know-how.

Medailonky a informace o dalších nových „akvizicích“ v týmu si můžete prohlédnout níže:

 
Pavel Šlechta
Pavel Šlechta - Head of External CFO Services

Pavel se bude kromě svojí role Externího CFO a Supervizora na jednotlivých zakázkách věnovat i řízení celé části naší core služby a to Externího finančního řízení. Souvisí s tím především účast na obchodních schůzkách, výběr a koordinace jednotlivých finančních ředitelů na zakázkách a hlídání spokojenosti našich klientů. Dále se bude Pavel věnovat neustálému zlepšování procesů a našich postupů a podílet se na strategii jak služby Externího CFO, tak celé společnosti.

Vladimír Králíček profile
Vladimír Králíček - Head of Financial Due Diligence Team

Zkušený finanční expert se zaměřením na due diligence a auditing. Bývalý partner auditorské společnosti, který v současnosti přednáší na katedře finančního účetnictví a auditingu se specializací na vnitřní a vnější kontroly, corporate governance a audit. Byl prezidentem Komory auditorů České republiky, aktivním členem Mezinárodní federace účetních IFAC a předsedou dozorčí rady Transparency International.

Přemysl Krch profile
Přemysl Krch - Head of Valuation Services

Přemek je zodpovědný za služby týkající se oceňování firem a to pro různé účely – transakce, financování, vykazování a daňové otázky, restrukturalizace a insolvence, spory a pro posuzování investičních záměrů. Přemek je mimo jiné bývalým partnerem v Grant Thorton zodpovědným za oceňování firem se zkušenostmi s projekty po celém světě.

Stanislav Janeček profile
Stanislav Janeček - Marketing Manager

Standa má na starost tvorbu našich marketingových materiálů a vývoj webových stránek.

Chádí El-Moussavi profile
Chádí El-Moussavi - External CFO

Chádí se k nám připojil jako startupový CEO. Svojí společnost Terapio, která poskytuje online psychologické poradenství nyní prodává a chce využít kombinaci svých zajímavých zkušeností. Chádí je totiž mimo startupový svět historicky zkušeným finančákem – působil jako CFO výrobní firmy a jako investiční bankéř.

Přejít nahoru