My Value Officer

Pět typů financování pro vaše podnikání

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

V ideálním světě by firma, do které jste vložili tolik energie, vydělávala dostatek peněz z prodeje zboží a služeb, aby mohla růst a rozvíjet se přirozeně. Nicméně, někdy musíte utratit peníze, abyste vydělali více peněz, a téměř každá firma někdy musí „naraisovat“ finanční prostředky, aby mohla růst, rozvíjet se a investovat.

Nejčastější otázkou, kterou slyšíme od zakladatelů firem, je: “Jak získáme financování nebo investice do naší firmy?” Každý úspěšný podnik dosáhne fáze, kdy musí zvolit svou cestu růstu. Buď růst organicky a využívat provozní kapitál, jakmile je k dispozici, nebo získat růstový kapitál, aby rychleji škáloval – tedy rostl. Existuje několik způsobů, jak vyřešit ten palčivý problém, a to získání finančních prostředků pro růst podnikání.

Pět hlavních zdrojů firemního financování

Je pravdou, že potřebujete peníze, abyste vydělali peníze, a podnikatelé musí najít způsoby, jak buď uvolnit kapitál v rámci svého provozu nebo oslovit potenciální vnější investory o injekci hotovosti.

Pět hlavních zdrojů firemního financování jsou zadržené zisky, dluhový kapitál, kapitál na akciích, andělští investoři a rizikový kapitál. Mějte na paměti, že všechny tyto cesty mají své vlastní výhody a nevýhody a vyplatí se získat služby odborníka v oblasti „raisování“ finančních prostředků pro podnikání, aby bylo možné vybrat správnou cestu k dosažení vašich cílů a vizí.

1. Zadržené zisky

  • Zadržené zisky jsou částkou zisku, která zůstane společnosti po zaplacení všech přímých a nepřímých nákladů, daní z příjmu a případných dividend majitelům. Tato část zdrojů vlastního kapitálu společnosti může být použita pro expanzi a rozvoj.

2. Dluhový kapitál

  • Dluhový kapitál se odkazuje na půjčené finanční prostředky, které musí být později splaceny. Jedná se o jakýkoliv druh růstového kapitálu, který společnost získává tím, že si vezme půjčky. Tyto půjčky mohou být dlouhodobé nebo krátkodobé a dluhový kapitál nesnižuje podíl majitele na společnosti.

3. Ekvitní financování

  • Jedná se o finanční prostředky, které investoři vkládají do podniku výměnou za běžné nebo preferované akcie.

4. Andělští investoři

  • Andělští investoři jsou soukromí investoři zaměření na financování menších podniků výměnou za podíl. Na rozdíl od společností s rizikovým kapitálem, které využívají investiční fondy, andělé využívají své vlastní peníze. Cílem andělských investorů je pomoci podnikům v začátcích při rozjezdu podnikání a většinou jim pomoci díky jejich byznysovému know-how. Podmínky jejich financování jsou často výhodnější než u jiných věřitelů a mnozí z nich investují s cílem podpořit spíše samotné zakladatele než podnik samotný.

5. Rizikový kapitál

  • Rizikový kapitál (VC) je financování, které investoři poskytují startupům a malým podnikům s dlouhodobým růstovým potenciálem. Rizikový kapitál obvykle pochází od bohatých investorů, investičních bank nebo jiných finančních institucí.

Zvolit ve správný čas vhodnou formu, připravit se na související zařizovaní a vyjednávání okolo smluv a finančních plánů není jednoduché.

Samotný finanční plán musím mít určitou formu, být logicky provázaný a připravený, a hlavně obhajitelný z hlediska zakladatele a možností podniku, který se nepohybuje ve vzduchoprázdnu, ale v tržním prostředí plném konkurenčních řešení k jeho produktu nebo službě.

Špatný finanční plán může znamenat stopku při raisování finančních prostředků pro váš byznys. Služba Externího finančního ředitele je tedy vhodná právě ve chvíli, kdy se svým podnikáním chcete růst a potřebujete k tomu externí kapitál, ať už v jakékoliv formě.

Přejít nahoru