My Value Officer

Přelomový rok 2024: Daňová revoluce a nové účetní výzvy

Přelomový rok 2024: Daňová revoluce a nové účetní výzvy

Rok 2024 představuje pro podnikatele a právnické osoby v České republice zásadní milník plný výzev i příležitostí. S kombinací nových daňových pravidel, účetních inovací a změn v mzdové politice se otevírají nové cesty pro finanční a strategické plánování

Daňová revoluce na obzoru

Začněme s daňovými změnami, které budou mít bezpochyby velký dopad na vaše podnikání:

  • Prodej podílů pod lupou: Od roku 2025 se zavádí nový limit 40 milionů Kč pro prodej podílů, což signalizuje konec éry bez limitu. Pro ty, kdo uvažují o prodeji, je rok 2024 poslední šancí užít si plnou finanční svobodu.
  • DPH ve výprodeji: Systém DPH se zjednodušuje na dvě sazby – 12 % a 21 %. Tato změna přináší jak úlevu pro účetní, tak výzvu pro podnikatele přehodnotit cenové strategie. Zatímco některé produkty a služby budou těžit z nižší sazby, jiné se setkají s vyšším zdaněním.
  • Mzdy na vzestupu: Zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč představuje jak výzvu v podobě vyšších nákladů na mzdy, tak příležitost pro zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců.

Omezení a úpravy daňové uznatelnosti nákladů

  • Automobily a odpisy: Zavádí se omezení na daňovou uznatelnost výdajů při nákupu osobních automobilů nad 2 mil. Kč. Na druhou stranu, elektrická vozidla získávají výhodu možnosti mimořádných odpisů, což podporuje ekologické investice.
  • Darování tichého vína a nepeněžní benefity: Ruší se daňová uznatelnost darování tichého vína, zatímco výdaje na nepeněžní benefity a stravování zaměstnanců se stanou daňově uznatelnými za určitých podmínek, což otevírá prostor pro revizi benefitních programů.

Účetní inovace a zvýšená transparentnost

Další vlnu změn přináší aktualizace v účetních pravidlech a zvýšení transparentnosti:

  • Zvýšení daňové sazby: Sazba daně z příjmů právnických osob stoupá na 21 %, což vyžaduje pečlivější daňové plánování a možnou revizi investičních rozhodnutí.
  • Omezení daňové uznatelnosti výdajů: Nová pravidla pro odpisy osobních automobilů a specifické úlevy pro elektrická vozidla mění hru v oblasti firemní mobility a ekologických investic.
  • Funkční měna a kurzové rozdíly: Možnost vést účetnictví v cizí měně a zdaňovat pouze realizované kurzové rozdíly otevírá dveře k novým strategiím pro minimalizaci finančních rizik spojených s kurzovými fluktuacemi.
  • Zprávy o daních z příjmů a udržitelnosti: Nová povinnost zveřejňovat zprávu o daních z příjmů a udržitelnosti pro velké nadnárodní skupiny zdůrazňuje trend směrem k větší transparentnosti a odpovědnosti v podnikání.

Co to pro vás znamená?

Rok 2024 nabízí unikátní příležitost pro podnikatele a právnické osoby k proaktivnímu přístupu k finančnímu a strategickému plánování. Adaptace na nové daňové a účetní reality bude klíčová pro zachování a rozvoj konkurenceschopnosti vašeho podniku.

Tip: Hodila by se vám pravá ruka při řešení daňových novinek? Není problém, naši specialisté na daňové poradenství jsou vám k dispozici.

Ozvěte se nám

Pokud vás zajímá více, můžeme se o všem pobavit u kafe na první schůzce, kde vám vysvětlíme, jak fungujeme. Stačí zavolat nebo napsat.

Případně nám rovnou můžete poslat vaší e-mailovou adresu a my se vám ozveme sami:


Daniel má v My Value Officer na starost denní provoz firmy a podílí se na klíčových rozhodnutích týkajících se směřování a rozvoje firmy. Zároveň má na starosti analýzy u klientů a koordinaci analytického týmu napříč firmou.

Přejít nahoru