My Value Officer

Co říkají výsledky průzkumu o business angelech v České republice?

My Value Officer │ Měníme způsob řízení financí ve firmách

V současné době je investování do začínajících podniků stále více populární a získává na významu. Jedním z hlavních hráčů v tomto oboru jsou takzvaní “business angels” neboli obchodní andělé. Nedávný výzkum provedený na českém trhu nabízí zajímavé poznatky o těchto investorech a jejich aktuální situaci. V článku se podíváme na výsledky tohoto průzkumu a získáme lepší představu o business angelech v České republice.

Výzkum provedený společností Depo Ventures se zaměřil na otázky týkající se profilu business angelů, jejich preferencí a aktuálního investičního prostředí. Průzkum se uskutečnil prostřednictvím online dotazníku a zahrnoval vzorek 200 aktivních angelů v České republice.

První zajímavý poznatek z výzkumu je, že většina respondentů (70 %) jsou muži ve věku mezi 35 a 55 lety. To naznačuje, že i přes rostoucí trend vstupu žen do podnikání, jsou stále muži dominantní skupinou mezi investory.

Co se týče preferencí investic, výsledky ukázaly, že nejvíce zájemců o financování mají start-upy působící v oblasti technologií a inovací. Důležitou roli při rozhodování o investici hraje pro business angels především potenciál růstu a inovativnost projektu. Tento fakt podtrhuje rostoucí význam technologického sektoru v České republice.

Další zajímavý nález průzkumu je, že většina business angelů preferuje spolupráci s více investory. Tato tendence naznačuje, že společné investice mohou snížit riziko a zároveň poskytnout více zdrojů a know-how pro rozvoj projektu. Týmová spolupráce tak získává na důležitosti v rámci investičního prostředí.

Investiční prostředí se v České republice zdá být příznivé pro business angels, kteří se podílí na financování začínajících firem. Na rozdíl od široce přijímaného pravidla, že většina startupů selže, naznačuje průzkum, že investice se zatím většinou vyvíjí úspěšně. Zhruba dvě pětiny investorů (41 %) uvádějí, že výkonnost jejich investic do startupů je vyšší nebo srovnatelná s jinými třídami aktiv. Exit byl již dosažen v některých investicích asi u 40 % investorů, přičemž počet investorů, kteří prodali své investice, se oproti loňskému roku zvýšil o více než 10procentních bodů. Téměř 86 % z nich prodalo svůj podíl se ziskem. Investice byly nejčastěji zhodnocovány jednou až pětkrát (51,4 %).

Investory trápila předražená ocenění, ale očekává se, že se tento problém letos vyřeší. Průměrný investor má přibližně osm investic do startupů, přičemž v loňském roce přidal průměrně 2,6 investice. A to i přesto, že téměř polovina investorů uvedla, že je v minulém roce trápilo vysoké ocenění startupů. Nicméně obecně hodnotili rok 2022 jako nadprůměrný z hlediska kvality a kvantity startupů, kvality investičního prostředí a výkonnosti portfolia. Očekává se, že investice do venture kapitálu budou pokračovat i letos, i když chuť k investování je o 12 % nižší než v roce 2022. Zhruba dvě třetiny oslovených investorů uvedlo, že plánují letos investovat na stejné úrovni jako v minulém roce (38 %), přičemž 16 % plánuje investovat výrazně více a 13 % plánuje investovat méně než v minulém roce.

Podle investičních profesionálů se v roce 2023 mohou nabídnout zajímavé investiční příležitosti. “Nemá smysl nyní omezovat naši investiční aktivitu. Letos chceme pokračovat stejným tempem a investovat do zhruba 15 začínajících startupů. Výhodou je, že předražené ocenění některých startupů, zejména v dražších zemích, zmizelo, což zkreslovalo celý trh,” říká Petr Šíma, partner ve společnosti DEPO Ventures.

Tip: Věděli jste, že naši externí CFO mají zkušenosti i s finačním řízením startupů a jednání s investory?

Ozvěte se nám

Máme bohaté zkušenosti s řízením financí pro startupy a s jednáním s investory. Pojďte s námi probrat vaší situaci. Stačí zavolat nebo napsat.

„Mojí vizí je pomáhat malým a středním firmám s řízením financí, pomáhat jim růst a být úspěšnými. Řídil jsem finance IKEMu jako její CFO a byl jsem ředitelem Nemocnice Sedlčany. Učím Základy podnikání a Účetnictví na Vysoké Škole Ekonomické v Praze. Působil jsem na seniorních ekonomických pozicích ve skupinách ČSOB a PPF. Jako Auditor mám zkušenosti z konzultační společnosti Ernst & Young, kde jsem se podílel na auditu skupiny ČEZ. Mám vysoce podnikatelského ducha, a to přenáším i do své práce a práce pro naše klienty. Mým úkolem je nyní vytvořit tým seniorních lidí se stejnou vizí a jim takové prostředí, abychom dokázali pomoci co nejvíce našim klientům prosperovat a zářit. Zatím se nám to daří.“

Přejít nahoru